Kontaktpunkt

Du når NFØ på epost spiseror@gmail.com

NFØs styre består pr d.d. av:

  • Bernt Rudjord, Styreleder. 934 14 484
  • Mari Karlsen, øa, Kasserer. 402 41 496
  • Mari Janne Skjæret, øa, Sekretær. 976 59 914
  • Arne Jordal, øa, Styremedlem. 952 88 241
  • Hege Rudshaug, Styremedlem. 959 97 206

(øa – styremedlem med diagnosen)

For å sikre at vi har korrekt kontaktinfo på deg, er det viktig at du sender oss en oppdatering dersom du flytter. Vi ønsker om mulig også å ha epostadesse til alle medlemmer, så send oss gjerne din dersom du er usikker på om vi allerede har den registrert.

Vi håper du vil ha både nytte og glede av ditt medlemskap i NFØ og vi ser frem til å bli kjent.