24.august.2018 - 08:00

2017: I løpet av våren 2017 arrangerte vi likemannstreff i Bergen, Sandnes, Trondheim, og Arendal. I november gjennomførte vi likemannstreff i Oslo. Det var også planlagt treff i Tromsø, men dette måtte dessverre kanselleres grunnet lav påmelding. Likemannstreffene ble avholdt ved ulike vitensentre i alle byene. Det var satt av både tid til oppdagelser i museene og felles bespisning for gruppene.

2018: Vi arrangerte også et ungdomstreff i Oslo i februar 2018. Her inviterte vi ungdom født i perioden 2000-2005 og en morsom helg med felles aktiviteter og bespisning ble gjennomført med en fin og liten gjeng. Styret stilte med to representanter. Årsmøtet og likemannstreff ble avholdt i Kristiansand helgen 24.-26. august. Totalt 80 personer (barn og voksne) var samlet. Dette var en flott anledning til å presentere foreningens arbeid og det var rom for erfaringsutveksling medlemmene imellom. Det var faglig innhold med foredrag av barnekirurg Audun Mikkelsen og fysioterapeut Unn Inger Møinichen fra OUS, og sosiale aktiviteter i bl.a. Dyreparken/badeland.