Vi inviterer til årsmøte 2018

Vi inviterer til årsmøte / familie- og likemannstreff i Kristiansand 23.-26. august 2018

Foreløpig program er som følger:
Torsdag 23/8 Ankomst
Fredag 24/8 Faglig foredrag / aktiviteter og sosialt samvær
Lørdag 25/8 Årsmøte / aktiviteter og sosialt samvær
Søndag 26/8 Avreise

Inngang Dyreparken/Badeland dekkes gjennom 2-dagers kombibillett.
I forbindelse med arrangementet er det satt av en del hotellrom ved Scandic Dyreparken Hotel.
Påmeldingsavgift er kr 600,- pr familie. Bindende påmelding skjer ved egen innbetaling til samme
konto som for medlemsavgiften. (NB! alle som skal reise må være medlemmer hos

Kontoens navn: Norsk Forening For Øsofagusatresi
Kontonummer: 5140.10.51434
Det må i tillegg sendes epost til spiseror@gmail.com med navn på deltakere og alder på barn (pluss
informasjon om behov for ekstraseng eller barneseng).
Merk påmeldingsfrist 28. mai 2018.

Det vil også være mulig å delta på kun deler av arrangementet (f.eks. ankomst fredag kveld), men
påmeldingsavgiften er den samme for alle. Ønsker dere ikke å delta på hele arrangementet ønsker vi
informasjon om dette ved påmelding.

Et mer detaljert program sendes ut til alle påmeldte i juni. I tillegg vil sakspapirer bli lagt ut på
foreningens nettside ca. 3 uker før årsmøtet, se da www.nfoe.no.
Håper vi sees :-).