Årsmøte 2020 i Kristiansand 13-16 August

Vi i NFØ ønsker alle medlemmer velkommen til årets årsmøte/familie- og likemannstreff i Kristiansand 13-16 August!

Foreløpig program er som følger:

 

Torsdag 13/ 8 Ankomst

Fredag 14/ 8 Faglig foredrag / aktiviteter og sosialt samvær

Lørdag 15/ 8 Årsmøte / aktiviteter og sosialt samvær

Søndag 16 /8 Avreise

 

Inngang Dyreparken/Badeland dekkes gjennom 2-dagers kombibillett.

I forbindelse med arrangementet er det satt av en del hotellrom ved Scandic Dyreparken Hotel.

 

Påmeldingsavgift er kr 500,- pr familie. Bindende påmelding skjer ved egen innbetaling til samme

konto som for medlemsavgiften. (NB! alle som skal reise må være medlemmer hos NFØ, og ha innbetalt kontingent for 2020.

 

Vil du melde inn flere familiemedlemmer er det mulig, det gjøres da via hjemmesiden, så blir medlemmet registrert og giro sendes i posten.

 

Kontoens navn: Norsk Forening For Øsofagusatresi

Kontonummer: 5140.10.51434

 

Det må i tillegg sendes epost til spiseror@gmail.com med navn på deltakere og alder på barn (pluss

informasjon om behov for ekstraseng eller barneseng).

 

Merk påmeldingsfrist 31. Mars 2020.

 

Det vil også være mulig å delta på kun deler av arrangementet (f.eks. ankomst fredag kveld), men

påmeldingsavgiften er den samme for alle. Ønsker dere ikke å delta på hele arrangementet ønsker vi

informasjon om dette ved påmelding.

Et mer detaljert program legges ut på hjemmesiden innen utgangen av juni. I tillegg vil sakspapirer bli lagt ut på foreningens nettside ca. 3 uker før årsmøtet.

Håper vi sees :)

 

Med vennlig hilsen

NFØ-styret