05.november.2017 - 11:00

Foreningen arrangerer likemannstreff for alle medlemmer på Teknisk Museum Oslo
(Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo).

Oppmøte og registrering fra kl. 11.00. Vi samles for mat og drikke i glassrommet ca. kl. 12.30.
Det er ingen egenandel på arrangementet, foreningen dekker inngang og fellessamling med mat og drikke.

Påmelding med navn på deltakere og alder på barn må sendes
spiseror@gmail.com innen 23. oktober.
Kontaktperson for dagen er Bernt Rudjord, tlf. 934 14 484.