Arrangement og deltakelse i 2017

Vi har frem til nå i år gjennomført likemannstreff i flere byer i landet og det kommer mer!

I løpet av våren 2017 arrangerte vi likemannstreff i Bergen, Sandnes, Trondheim, og Arendal. Det var også planlagt treff i Tromsø, men dette måtte dessverre kanselleres grunnet lav påmelding. 

Likemannstreffene ble avholdt ved ulike vitensentre i alle byene. Det var satt av både tid til oppdagelser i museene og felles bespisning for gruppene. 

Det vil også gjennomføres et likemannstreff for alle medlemmer i Oslo 5. november, mer info finner du under fanen treff