Arrangement og deltakelse i 2016

Les mer om vår aktivitet i 2016.

Brukersamling Senter for sjeldne diagnoser
Ett styremedlem representerte NFØ på brukersamlingen i regi av Senter for sjeldne diagnoser i mars 2016. Arrangøren av brukersamlingen oppfordret spesielt personer i aldersgruppen 18-26 år med en sjelden diagnose til å delta. NFØ inviterte en rekke unge personer med øsofagusatresi (øa), men ingen hadde anledning til å delta.

Likemannstreff og Årsmøte på Savalen
Årsmøtet kombinert med likemannstreff på Savalen i september 2016 var en suksess. 11 familier deltok, 26 voksne og 19 barn. I tillegg til utveksling av erfaringer i uformelle settinger, hadde medlemmene sosialt samvær i form av aktiviteter som kanopadling, off-road sykling, svømming i basseng, båtkjøring, rulleskøyter med mer. Vi fikk også besøk av Solan og Ludvig fra Aukrustsenteret, noe barna satte stor pris på.